Проект "Университетските библиотеки - средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство"

Полезни връзки

Национален проект "КЪЩА"

Европейска година на междукултурния диалог (2008)

European Year of Creativity and Innovation 2009

Европейска комисия

Европейска комисия. Европейският съюз в България

European Commisiion Education and Training

Портал ЕВРОПА