Полезни връзки

Национален проект "КЪЩА"

Европейска година на междукултурния диалог (2008)

European Year of Creativity and Innovation 2009

Европейска комисия

Европейска комисия. Европейският съюз в България

European Commisiion Education and Training

Портал ЕВРОПА