Международна конференция "Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство" (16-17 ноември 2008, Арбанаси)

Основни теми

Първи панел: Мобилност на студенти и преподаватели в Европейския съюз. Споделяне на добри практики. Дискусионен форум. Представяне на създадената съвместно с международните отдели на университетите рубрика “Студентска мобилност”.
Втори панел: Университетските библиотеки – среща на науките, културите и многоезичието. Университетските библиотеки и езиковото многобразие. Университетските библиотеки и информационната компетентност на потребителите – новите информационни технологии в услуга на общуването и партньорството без граници. Университетските библиотеки и услугите за потребители в неравностойно положение – достъп до информацията и знанието за всеки!

Програма на конференцията и участници