Асоциацията на университетските библиотеки осъществява проект с международно участие в рамките на Европейската година на културното многообразие 2008 на тема "Университетските библиотеки – средище за научно и културно общуване, мост към единното европейско образователно пространство" като част от Националния проект “Къща”. Този сайт е платформа за продължаване на постигнатото и за нови инициативи.
“Участието на Асоциацията на университетските библиотеки в проект в рамките на Европейската година на междукултурния диалог 2008 е една изключителна възможност за обогатяване на формите на професионален диалог и взаимодействие както между университетските библиотеки и други институции в България, така и с партньори от европейските страни. Пожелавам творческо претворяване на заложените идеи и очаквам зараждането на нови начинания..."
Доц. д-р Иванка Янкова - Председател на АУБ

новини за проекта

10/01/2009

Сборникът "Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство" предстои да излезе от печат до края на м. януари 2009 година.

20/12/2008

European Year of Creativity and Innovation 2009

10/11/2008

Международна конференция на тема “Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство” (16-17 ноември 2008), комплекс “Извора”, с. Арбанаси.

новини от партньорите

University Library at Humboldt University, Berlin, Germany http://www.ub.hu-berlin.de/. Project “The Removal of University Library of Humboldt University in Berlin into the “Jacob und Wilhelm Grimm Zentum” in theory and practice” (ERASMUS Project 2009). Partners: Humboldt University Berlin, Institute for Library Science; University of Vienna, University Library; State University for Library Studies and Information Technology, Sofia; Masaryk University Brno, Division of Library Studies; University Vilnius, Institute for Library Science.

Institute of Information and Library Studies at Faculty of Management and Social Communication at Jagellonian University, Cracow, Poland. 15th jubilee international conference “Libraries and their clients: free or fee services supporting social communication in digital era” (Kraków, Poland 1st - 2nd June, 2009) http://www.inib.uj.edu.pl/eng/confer/jubileo/index.html